Vinex Murfatlar
str. Cochirleni, nr. 1, Cernavoda, jud. Constanta, Romania
Tel : +4 0241 / 236995
Fax : +4 0241 / 237222
office@vinexmurfatlar.ro
 

    Podgoria Murfatlar este aşezată în partea centrală a judeţului Constanţa, pe pantele line ce străjuiesc canalul Dunare - Marea Neagră, de la Poarta Albă - Nazarcea la Cernavodă, apoi spre sud, până la Cochirleni şi Rasova, iar spre nord până la Seimenii Mici. Geografic, acest areal viticol se desfăoară între coordonatele de 44°10'- 44°20' latitudine nordică şi 28°00'- 28°30' longitudine estică, pe o distanţă V-E de 45 km şi pe o lăţime medie N-S de 10 km.

    Litologia podgoriei se caracterizează prin predominanta depozitelor de loess întrerupte de apariţia în formă insulară a calcarelor cochilifere sarmatice. Loessul prezintă o textura luto-nisipoasă în partea vestică şi lutoasă în partea centrală şi estică.

    Tipurile de sol: cea mai mare parte a platformei este acoperită cu soluri bălane, care sunt predominante în partea de vest şi cea centrală a podgoriei şi cu cernoziomuri mai des întâlnite în partea de est. Pe solurile puternic erodate se întâlnesc rendzine, iar pe versanţii amenajaţi în terase, solurile sunt antropice, desfundate.Relieful este specific Podişului Dobrogei de Sud şi se impune prin aspectul său tabular-structural, larg ondulat la altitudini între 100 şi 130 m. Şesurile văilor sunt în general înguste şi nu participă decât cu totul local la aria podgoriei.

    Hidrografia: podgoria se află într-o zonă deficitară în aprovizionarea cu apă. Reţeaua apelor de suprafaţă este rară şi prezintă debite şi scurgere semipermanentă, datorită alimentării sărace din precipitaţii şi din subteran, infiltraţiei rapide în substratul litopedologic permeabil şi evaporaţiei puternice. Apele freatice din aluviunile şesurilor şi deluvio-coluviunilor de pe versant sunt la mică adâncime (2-5 m), discontinui cantitativ, iar cele de la baza loessurilor de pe platouri sau din placa sarmatică subacentă sunt la adâncimi mari (30-50 m),deci sunt greu accesibile.

    Climatul este de tip continental, cu veri călduroase şi secetoase, ierni moderate, primăveri timpurii şi toamne târzii, ceea ce face ca aici să se înregistreze cea mai lungă perioadă de vegetaţie a viţei de vie. Temperatura medie anuala este printre cele mai mari din ţara (11,3°C la Cernavoda).

    Viile deţinute de firma noastră sunt situate în arealele localităţilor Rasova, Cochirleni, Cernavoda. Ele sunt amplasate în cadrul podgoriei Murfatlar. Soiurile de vin alb sunt reprezentate de Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, iar cele roşii: Feteasca Neagra, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir.

2007-2008 © Vinex Murfatlar srl